Blogger Widgets

''ԵՍ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ'' ՏԱՐԲԵՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎՀայերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ես սիրում եմ քեզ
Արաբերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ана ахебеки
Ադիգեերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Сэ оры плэгун
Ալթայերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэн сэни турар
Ալբաներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Уне дуа ти
Ամխարերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Афэггерэ антэ
Անգլերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ай лав ю
Աբխազերեն "Ես սիրում եմ քեզ " — Сара бара бзия бзо
Աղվաներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ма ди кавэл мина
Բաշկիրերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мин хинэ яратау
Բելոռուսերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Я тябэ кахаю
Բիրմայերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Чэна тинго чхи ти
Ռուսերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Я тебя люблю
Բուրյաթերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Би шамай дурлаха
Հունգարերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Серетлек
Վիետնամերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Эм йеу ань, ань йеу эм
Հոլանդերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ик хуид ван ю
Հունարեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Эго агапо су
Վրացերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ме шен миквархар
Դանիերեն «Я тебя люблю» — Йег элскер дит
Դունգաերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Во жыай ни
Եվբրայերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ани охевет отха
Իդիերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Об дих лыб
Ինդոնեզերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Сайя ментьинта коу
Իսպաներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Йо тэ амо
Իտալերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ио тэ амо
Կաբարդինո-Չերկեսերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Сэ уэ лагун
Ղազախերեն «Я тебя люблю» — Мэн сэни жаратам
Կարա-լատիկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — К'тыбытык
Ղրղզերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — мен сэни суйу
Կալմիկերեն «Я тебя люблю» — Би чи дурта болх
Կոմի "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэ радэйт тэне
Կորիակերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Гымнан гыччи ылну лынык
Կումիկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэн сэни сюйим
Չինարեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Во ай ни
Լակերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — На вин хира хун
Լատվիերեն «Я тебя люблю» — Эс тэви милу
Լատիներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Эго ту амарэ
Լիտվերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Аш тавя милю
Լուգանդա "Ես սիրում եմ քեզ" — Нкуквагала
Մակեդոներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Яс тэбэ сакам
Մալագերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Тиа иануо ао
Մալազիերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Аку кунта капада авак
Մարիերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мый тыймым ратам
Մենգլերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ма си мныорк
Մոլդավերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Т'юбеск
Մոնղոլերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Би танд хайртай
Մորդովերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мон вечкан
Նավահո "Ես սիրում եմ քեզ" — Ка-та-уур-дь
Նիվխերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Коды моды чмодь
Գերմաներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ихь либе дихь
Նորվեգերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ег дэг элски
Նենեցերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мань хамзангав сит
Օսեթիներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Аз даима уварзон
Պարսկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ман то эйсч
Լեհերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Я цен кохам
Պորտուգալերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — А мо тэ
Ռումիներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Т'юбеск
Սերբ-Խորվաթերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Я ту волети
Սլովակերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мам тя рад
Սլովեներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Яз ти любити
Սոմալի "Ես սիրում եմ քեզ" — Анига ку есель
Սուախիլի "Ես սիրում եմ քեզ" — Мимикупенда
Տագալերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ако сия умибиг
Տաջիկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ман тул нохс метинам
Տամիլերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Нан уннаи кадалирэн
Թաթարերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мин сини яратам
Տուվարեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэн сэни ынакшир
Թուրքերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Бен сана сэвийорум
Ուզբեկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэн сэни севем
Ուկրաիերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Я тэбе кохаю
Ուդմուրտերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Яратыщке мон тонэ
Ֆիններեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ракастан синуа
Ֆրանսերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Жэ тэм
Հանսի "Ես սիրում եմ քեզ" — Ина зон ка
Հակասերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мин син хынара
Հինդի "Ես սիրում եմ քեզ" — Мэи тумсей пяр карта хум
Չեխերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Мам те рад
Չուվաշերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — эп сана йорадап
Շվեդերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Яд эльскар дэй
Էվենկերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Би синэ фйв
Էսպերանտո "Ես սիրում եմ քեզ" — Ми амас син
Էստոներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ма армастан синд
Յակուտերեն "Ես սիրում եմ քեզ " — Мин эн манмаа
Ճապոներեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Ай шитэру
Բուլղարերեն "Ես սիրում եմ քեզ" — Аз ти обичамՀավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More