Blogger Widgets

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տառատեսակներ

Հետևյալ փաթեթը իր մեջ ներառում է հայերեն տառատեսակների մեծ տեսականի: Փաթեթի մեջ ներառված են նաև ռուսերեն և անգլերեն տառատեսակներ, ինչպես նաև Windows-ի բոլոր ստանդարտ տառատեսակները: Տառատեսակները տեղադրելու համար անհրաժեշտ է դրանք պատճենահանելC:\Windows\Fonts թղթապանակի մեջ:Հավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More