Blogger Widgets

Ինչպես ջնջել անունը և ազգանունը odnoklassniki.ru կայքում:

Ինչպես ջնջել անունը և ազգանունը odnoklassniki.ru կայքում:


1. Այցելեք www.odnoklassniki.ru, գրեք Ձեր մութքանունը և գախնաբառը և մտեք Ձեր էջ:

2. Ձեր նկարի տակը սեղմեք "Изменить настройки":

3. Սեղմեք "Личные данние":

4. Ձեր անունը և ազգանունը փոխեք &nbspև սեղմեք "Сохранить":

5. Եթե ամեն ինչ ճիշտ եիք արել, Դուք կհասնեք Ձեր նպատակին՝Հավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More