Blogger Widgets

Կառավարեք մկնիկը WEBCAMERA-ի միջոցով


Կա այսպիսի մի հետաքրքիր ծրագիր որով կարող եք ձեր դեմքի շարժումներով կառավարեք մկնիկի սլաքը:..ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԾՐԱԳԻՐԸ...Ծրագիրի կարգավորումներից ուղղեք մկնիկի շարժը, 2 click-ը և այլն վերջում հաստատեք, ծրագրում կտեսնեք ձեզ այդտեղից նշեք թե ձեր, որ հատվածը պետք է ֆիքսի ծրագիրը և սպասեք մի քանի վարկյան նաև նշեմ, որ պետք է ուշադրություն դարձնել կարգավորումների մեջ այն բանի վրա, որ քանի վարկյանից click անի,իսկ եթե կցանկանաք 2 click դրա համար պետք է ակտիվացած պատուհանում, սեխմեք 2 clickկոճակի վրա և արագ սեխմեք ձեր այդ ֆայլի վրա,նշեմ որ այս ծրագիրը ավելի արագ կարող եք օգտագործել ինտերնետ մտնելուց քան թղտապանակներ մտնելուց:
Ծրագիրը ավելի արագ աշխատելու համար կարգավուրումները դրեք նույն նկարի մեջի կարգավորումները:Կանաչ հատվածում նշեք այն  դեմքի նասը որով կառավարելու եք մկնիկի սլաքը և սպասեք մի քանի վարկյան...Հավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More